greek
english
 
 
 

Η προθεσμία δήλωσης προτίμησης διδασκόντων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 13/05/2022 στη 13.00.

Στους φοιτητές που μετά το πέρας της Παρασκευής (13/05/2022) δεν υπάρχει δήλωση προτίμησης, θα οριστεί επιβλέποντας καθηγητής με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Παρατίθεται ο κανονισμός σχετικά με την διαδικασία επιλογής των φοιτητών από τους καθηγητές για την εκπόνηση της διπλωματικής τους:

"Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου (στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας), ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (συμπεριλαμβανομένου και του επιβλέποντος). Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Οι αναθέσεις επίβλεψης των διπλωματικών θα κατανέμονται ισοδύναμα στα μέλη ΔΕΠ των μαθημάτων 1ου και 2ου και 3ου εξάμηνου. Αναλυτικότερα, στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τα μέλη ΔΕΠ ενημερώνουν για τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που μπορούν να απασχολήσουν και ορίζουν τα θέματα των διπλωματικών. Ο μέγιστος αριθμός θέσεων ανά διδάσκοντα είναι 2 (εκτός εξαιρέσεων ). Σύμφωνα με την διαδικασία ο μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει περάσει τα μαθήματα του Α εξαμήνου και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία θα έχει πρώτος την δυνατότητα να επιλέξει τον επιβλέποντα που επιθυμεί και ακολουθούν αντίστοιχα οι υπόλοιποι με κριτήριο προτεραιότητας την καλύτερη βαθμολογία. Η διαδικασία ανάθεσης επιβλέποντα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό του επιβλέποντα είναι να αποδεχθεί την επιλογή του φοιτητή"

 
 
Copyright © 2014 Markopoulou Aikaterini
twitter
facebook