greek
english
 
 
 
Ανακοινώσεις
 • Πίνακας Επιβλεπόντων Διπλωματικών 2020. Παρακαλώ οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα τους για την απαραίτητη συνεννόηση.
 • Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στα εργαστήρια θα πρέπει να υπογράψουν ότι για την ασφάλεια όλων θα τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.
 • Βαθμολογίες βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή διπλωματικών εργασιών
 • Ο σύνδεσμος για τα μαθήματα μέσω διαδικτύου άλλαξε και είναι: https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/amarkopo/LZWA3CZB
 • Για θέματα και ερωτήσεις που σχετίζονται με τη γραμματεία του ΠΜΣ θα υποβάλλονται από εδώ και πέρα στο mail: industrial.pharmacy.pms@gmail.com
 • Η βαθμολογία του Μ2 προέκυψε βάση ωρών θεωρίας και άσκησης. Έτσι το 50% της βαθμολογίας είναι από τα γραπτά και το υπόλοιπο 50% από τα αποτελέσματα της άσκησης. Στην άσκηση, μια απόκλιση 5% από την πραγματική τιμή δίνει το 100% της βαθμολογίας.
 • Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Τσιαξερλή Αναστασίας Τρίτη 10 Μαρτίου 2020
 • Σχετικά με το μάθημα της Τετάρτης 4/12 δεν θα χωριστείτε σε 2 ομάδες θα έρθετε όλοι στις 5:00 με 8:30
 • Η εκπαιδευτική εκδρομή του των φοιτητών ΠΜΣ (3ου εξαμήνου)στις Σάππες θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου.
 • Οι μονάδες που αντιστοιχούν στην άσκηση "έλεγχος σταθερότητας ουσιών" : 2 μονάδες για την σύγκριση συγκεντρώσεων μεταξύ όξινων και αλκαλικών δειγμάτων, 3 μονάδες για τον έλεγχο σταθερότητας σε όξινο ρΗ και 3 μονάδες για το αλκαλικό ρΗ. Τέλος 2 μονάδες για την σωστή εφαρμογή της πειραματικής διαδικασίας και την καθαρότητα του πάγκου.
 • Ετήσιος απολογισμός Εσόδων-Εξόδων
 • Τετάρτη 30/10/19 κυρία Γκιώση Βάια 5:00 - 8:30 <<Το ρυθμιστικό πλαίσιο και το κλινικό περιβάλλον στα φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης: Oργάνωση και υποβολή του φακέλου στους ρυθμιστικούς οργανισμούς>>
 • Αγαπητοί μεταπτυχιακοί (Ακαδημαικού έτους 2019-20). Στη προσπάθειά μας να συμπεριλάβουμε όλους σας στις παραδόσεις της Παρασκευής θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο μάθημα δύο φορές. Θα ήθελα λοιπόν αφού συνεννοηθείτε μεταξύ σας και μοιραστείτε σε δύο ομάδες 3-5 και 5-7 να δηλώσετε στη γραμματεία σε ποιά ομάδα ανήκετε.
 • Δευτέρα 21/10 κύριος Βιζιριανάκης 5:00 - 8:30 << Φαρμακοεπαγρύπνηση: ρυθμιστικό πλαίσιο και ανάπτυξη φαρμάκων >> Τετάρτη 23/10 κύριος Κουλορίδας 4:30 - 8:30 << Η Ευρωπαική και Ελληνική Πραγματικότητα για τα Γαληνικά σκευάσματα >>
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φαρμακευτικής Σχολής Α.Π.Θ. «Βιομηχανική Φαρμακευτική»
Η Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, διακεκριμένα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ αλλά και καταξιωμένοι επιστήμονες από τη Φαρμακευτική Βιομηχανία και τον ΕΟΦ, οργάνωσαν και υποστηρίζουν ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο ΑΠΘ με τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική». Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ και στοχεύει στην πλήρη επιμόρφωση και προετοιμασία των συμμετεχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών για την μελλοντική τους ενασχόληση στη Φαρμακευτική Βιομηχανία. Τα μαθήματα, στο μεγαλύτερο μέρος τους με πρακτικές εφαρμογές, αλλά και με δυνατότητα άσκησης σε πραγματικές συνθήκες Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, επικεντρώνονται σε θέματα Σχεδιασμού – Ανάπτυξης Φαρμάκων, Προκλινικής και Κλινικής Αξιολόγησης, Προμορφοποίησης - Μορφοποίησης, Τεχνολογίας, Ανάλυσης, Κοσμητολογίας και Ρυθμιστικού-κανονιστικού πλαισίου παρέχοντας στο εκπαιδευόμενο όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία στο πεδίο του φαρμάκου. Με βάση την παρεχόμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, η «Βιομηχανική Φαρμακευτική» προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους σπουδαστές καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς επιστήμονες για να εργασθούν στη Φαρμακευτική Βιομηχανία στους τομείς της Σύνθεσης, Παραγωγής, Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Προϊόντων ή να συνεχίσουν με εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα αντίστοιχα ερευνητικά πεδία, είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε και να προετοιμάσουμε επιστήμονες καταρτισμένους και εξειδικευμένους για τον χώρο της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας.

• Το ΠΜΣ με τίτλο Βιομηχανική Φαρμακευτική αποτελεί πρόγραμμα ειδίκευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοβιομηχανιών (ΠΕΦ) η οποία στηρίζει με παροχή δωρεάς αυτή την προσπάθεια.
• Οι τελειόφοιτοι του πρώτου κύκλου σπουδών θα προσληφθούν αρχικά με δίμηνη σχέση εργασίας από μεγάλη Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στην Αθήνα , Θεσσαλονίκη ή ΣάππεςΔιάρκεια: 3 εξάμηνα
Τέλη φοίτησης: 1500ευρώ/εξάμηνο
Ώρες διδασκαλίας/εκπαίδευσης: Απογευματινές
Τρόπος εκπαίδευσης: Διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, διεξαγωγή πειραμάτων, εφαρμογές σε Η/Υ
Εκπαιδευτική εκδρομή: Τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή σε Φαρμακοβιομηχανία (το κόστος περιλαμβάνεται στα τέλη φοίτησης)
Πρακτική άσκηση: Δυνατότητα δίμηνης απασχόλησης και πρακτικής άσκησης στους χώρους παραγωγής και στα εργαστήρια ελέγχου Φαρμακευτικής Βιομηχανίας στις Σάππες Ροδόπης ή στην Αθήνα.
Συντονιστική Επιτροπή
Διευθύντρια ΠΜΣ: Μαρκοπούλου Αικατερίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης ΑΠΘ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΠΜΣ: Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας ΑΠΘ
Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακολογίας ΑΠΘ
Καχριμάνης Κυριάκος, Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας. ΑΠΘ
Φατούρος Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΑΠΘ
 
 
 
 
Copyright © 2014 Markopoulou Aikaterini
twitter
facebook