Συντονιστική επιτροπή

Διευθύντρια Μεταπτυχιακού προγράμματος

Μαρκοπούλου Αικατερίνη
Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης

2ος όροφος, Κτίριο Βιολογίας, Γραφείο:206A

t: 2310997665 | 2310997667 | 2310 997643

e: amarkopo@pharm.auth.gr

Αναπλ. Διευθύντρια Μεταπτυχιακού προγράμματος

Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα
Καθηγήτρια Οργανικών φαρμάκων

4ος όροφος, Κτίριο Βιολογίας, Γραφείο: 408B

t: 2310997627 | 2310997672

e: hadjipav@pharm.auth.gr

Μέλος

Βιζιριανάκης Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής  Φαρμακολογίας

3ος όροφος, Κτίριο Βιολογίας, Γραφείο: 303

t: 2310997658 | 2310997639

e: ivizir@pharm.auth.gr

Μέλος

Καχριμάνης Κυριάκος
Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

2ος όροφος, Κτίριο Βιολογίας, Γραφείο: 206

t: 2310 997666 | 2310 997649

e: kgk@pharm.auth.gr

Μέλος

Φατούρος Δημήτριος
Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

2ος όροφος, Κτίριο Βιολογίας, Γραφείο: 207

t: 2310 997653 | 2310 997649

e: dfatouro@pharm.auth.gr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top