Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. «Βιομηχανική Φαρμακευτική»

Το 100% των αποφοίτων μας έχουν επαγγελματική απασχόληση.​

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, διακεκριμένα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ αλλά και καταξιωμένοι επιστήμονες από τη Φαρμακευτική Βιομηχανία, ευρωπαϊκούς φορείς και φορείς του δημοσίου όπως ο ΕΟΦ, οργάνωσαν και υποστηρίζουν ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο ΑΠΘ με τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική». Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ και στοχεύει στην πλήρη επιμόρφωση και προετοιμασία των συμμετεχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών για την μελλοντική τους ενασχόληση στη Φαρμακευτική Βιομηχανία. Τα μαθήματα, στο μεγαλύτερο μέρος τους με πρακτικές εφαρμογές, αλλά και με δυνατότητα άσκησης σε πραγματικές συνθήκες Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, επικεντρώνονται σε θέματα Σχεδιασμού – Ανάπτυξης Φαρμάκων, Προκλινικής και Κλινικής Αξιολόγησης, Προμορφοποίησης – Μορφοποίησης, Τεχνολογίας, Ανάλυσης, Κοσμητολογίας και Ρυθμιστικού-κανονιστικού πλαισίου παρέχοντας στο εκπαιδευόμενο όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία στο πεδίο του φαρμάκου. Με βάση την παρεχόμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, η «Βιομηχανική Φαρμακευτική» προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους σπουδαστές καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς επιστήμονες για να εργασθούν στη Φαρμακευτική Βιομηχανία στους τομείς της Σύνθεσης, Παραγωγής, Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Προϊόντων ή να συνεχίσουν με εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα αντίστοιχα ερευνητικά πεδία, είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε και να προετοιμάσουμε επιστήμονες καταρτισμένους και εξειδικευμένους για τον χώρο της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας.
  • Το ΠΜΣ με τίτλο Βιομηχανική Φαρμακευτική αποτελεί πρόγραμμα ειδίκευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοβιομηχανιών (ΠΕΦ).
    Μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων μας απασχολούνται ήδη σε Βιομηχανίες Φαρμάκου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων μας απασχολούνται ήδη σε Βιομηχανίες Φαρμάκου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συντονιστική Επιτροπή

Διευθύντρια ΠΜΣ: Μαρκοπούλου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Ανάλυσης ΑΠΘ
Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΠΜΣ: Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας ΑΠΘ
Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας ΑΠΘ
Καχριμάνης Κυριάκος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΑΠΘ
Φατούρος Δημήτριος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΑΠΘ

Γενικές Πληροφορίες

Διάρκεια: 3 εξάμηνα
Τέλη φοίτησης: 1500ευρώ/εξάμηνο
Ώρες διδασκαλίας/εκπαίδευσης: Απογευματινές
Τρόπος εκπαίδευσης: Διδασκαλία με δια ζώσης ή σύγχρονες διαδικτυακές διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, διεξαγωγή πειραμάτων, εφαρμογές σε Η/Υ
Εκπαιδευτική εκδρομή: Δυνατότητα εκπαιδευτικής εκδρομής σε Φαρμακοβιομηχανία ή παροχής εκπαιδευτικού υλικού με κάλυψη μέρος του κόστους από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
Πρακτική άσκηση: Δυνατότητα τρίμηνης έως εξάμηνης απασχόλησης ως πρακτική άσκηση (μη υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου) στους χώρους παραγωγής και στα εργαστήρια ελέγχου Φαρμακευτικής Βιομηχανίας.

Scroll to Top