Αίθουσες Διδασκαλίας

1. Αίθουσα σεμιναρίων Ν. Οικονόμου Πετρόβιτς, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 202 (κύρια αίθουσα).
Χωρητικότητα: 40 θέσεων.
Εξοπλισμός: Πίνακας, Οθόνη προβολής, Προβολέας, Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, Μικρόφωνο πέτου, Κάμερα, Πρίζες ενσύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο (2), Κλιματιστικό

2. Αίθουσα διδασκαλίας Δ12, ισόγειο Σχολής Θετικών Επιστημών (επικουρική αίθουσα).
Χωρητικότητα: 90 θέσεων
Εξοπλισμός: Πίνακας, Οθόνη προβολής, Προβολέας, Κλιματιστικό

3. Αίθουσα σεμιναρίων-βιβλιοθήκη, 3ος όροφος κτιρίου Βιολογίας (επικουρική αίθουσα).
Χωρητικότητα: 40 θέσεων
Εξοπλισμός: Πίνακας, Οθόνη προβολής, Προβολέας, Κάμερα, Κλιματιστικό , Νησίδα Η/Υ, Βιβλιοθήκες.

Εργαστηριακές Αίθουσες

i. Αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων Α, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 216 & 216Α
Χωρητικότητα: 20 θέσεων
Εξοπλισμός: Εργαστηριακοί πάγκοι (4),

ii. Αίθουσα άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 208
Χωρητικότητα: 14 θέσεων
Εξοπλισμός: Νησίδες Η/Υ (5) με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, Γραφεία (3), Πάγκοι Η/Υ (2) Εργαστηριακός πάγκος (1)

iii. Αίθουσα εργαστηριακών ασκήσεων Β, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 214
Χωρητικότητα: 20 θέσεων
Εργαστηριακοί πάγκοι (5)

iv. Αίθουσα μικροβιολογικών ελέγχων, 212Α
Γραφείο (1), Εργαστηριακός πάγκος (

v. Αίθουσα επιφανειακών μετρήσεων 211Α
Χωρητικότητας: 3 θέσεων

vi. Αίθουσα εργαστηρίου κόνεων, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 205
Χωρητικότητα: 8 θέσεων

vii. Αίθουσα φυσικοχημικών μετρήσεων, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 211
Χωρητικότητας: 2 θέσεων

viii. Εργαστήριο Φυσικών μετρήσεων, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 215 & 215Α
Χωρητικότητα: 15 θέσεων

ix. Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης, 2ος όροφος κτίριο Βιολογίας, 201
Χωρητικότητα: 6 θέσεων

x. Αίθουσα καθαρού χώρου (clean room), ΚΕΔΕΚ Θέρμη
Προσομοίωση καθαρού χώρου για την παρασκευή δισκίων σε βιομηχανική κλίμακα (υπό κατασκευή)

xi. Εργαστήριο αέριας χρωματογραφίας, 3ος όροφος κτίριο Βιολογίας.

Scroll to Top