Επικοινωνία

Αποστολή Μηνύματος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να μας αποστείλετε μήνυμα.

Email

industrial.pharmacy.pms@gmail.com

Διεύθυνση

ΠΜΣ Βιομηχανική Φαρμακευτική Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ 2ος Όροφος Κτήριο Βιολογίας-Φαρμακευτικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Χρήσιμες πληροφορίες

Διευθύντρια ΠΜΣ : Καθ. κ. Μαρκοπούλου Αικατερίνη,

Γραφείο: 206A, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας.
τηλ. γραφείου 2310-997665
email: amarkopo@pharm.auth.gr

Αναπλ. Διευθύντρια ΠΜΣ: Καθ. oργ. Φαρμάκων Χατζηπαύλου Λίτινα Δήμητρα,
Γραφείο: 408B, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας.
τηλ. γραφείου 2310-997627
email: hadjipav@pharm.auth.gr

Γραμματειακή υποστήριξη

ΠΜΣ Βιομηχανική Φαρμακευτική
Γραφείο: 203, 2ος όροφος κτιρίου Βιολογίας.
τηλ. 2310-997669
email: industrial.pharmacy.pms@gmail.com

Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ
Γραφείο:406, 4ος όροφος κτιρίου Βιολογίας.
τηλ. 2310 997633, – 23, -13

email: info@pharm.auth.gr

Scroll to Top