ΠΜΣ-004: Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών. Νεότερες προσεγγίσεις

Σκοπός/Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές έρευνας, ανάπτυξης, σχεδιασμού και παραγωγής προηγμένων συστημάτων χορήγησης φαρμάκων (λιποσώματα, νανοσωματίδια, τρισδιάστατη εκτύπωση) σε συνδυασμό με διαφορετικές μορφές χορήγησης (παρειακή, στοματική, ρινική, πνευμονική, οφθαλμική, διαδερμική).

Με την ολοκλήρωση των πρακτικών οι μαθητές θα έχουν γνώσεις σχετικά με τη σύνθεση κολλοειδών διασπορών λιποσωμάτων, νανοσωματιδίων, νανογαλακτωμάτων κ.λπ. με τη χρήση μοντέλων ex vivo σε συνδυασμό με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος, αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στις δοσολογικές μορφές για τη χορήγηση φαρμάκων.
 2. Σύγχρονες τεχνικές μορφοποίησης για την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας.
 3. Βασική μορφοποίηση στερεών φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων (δισκιοποίηση) – Υπολογιστική προσομοίωση της στερεάς κατάστασης
 4. Καινοτόμα συστήματα φαρμάκων για διαδερμική, οφθαλμική, παρειακή, ρινική, πνευμονική και στοματική χορήγηση, Ενέσιμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης
 5. Χαρακτηρισμός φαρμακευτικών ουσιών και εκδόχων, Συνεκτικές κόνεις: Κοκκοποίηση, εξώθηση, παραγωγή μικροσφαιριδίων (pellets)
 6. Σύγχρονες τεχνικές μορφοποίησης για την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας
 7. Παρασκευή στερεών φαρμακομορφών με την χρήση Προσθετικής Κατασκευής (Τρισδιάστατης Εκτύπωσης) και μέθοδοι φυσικοχημικού ελέγχου τους.
 8. Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων χορήγησης φαρμάκων, με ταυτόχρονη χρήση των τεχνολογιών δισδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης
 9. Νανοτεχνολογικά συστήματα χορήγησης φαρμάκων από διαφορετικές
  οδούς
 10. Χρήση φυσικών πρώτων υλών σε εφαρμογές επούλωσης δερματικών ελκών και τραυμάτων
 11. Ενέσιμα ελεγχόμενης αποδέσμευσης
 12. Συμπιεστότητα κόνεων

Υπεύθυνος Μαθήματος

Διδάσκοντες

Βοηθοί Διδασκαλίας

Οργάνωση Μαθήματος

ECTS: 8

Διαλέξεις: 7
Εργαστηριακή άσκηση: 4
Εφαρμογή σε Η/Υ: 1

Φόρτος Εργασίας

200 – 240 ώρες
Διαλέξεις/Εργαστήρια: 70 ώρες
Προσωπική προσπάθεια: 130 ώρες

Διαλέξεις Μαθήματος

εβδομάδα

Διδάσκοντες

Μορφή διδασκαλίας

Περιγραφή διδακτικής ενότητας

1η

Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία

Εισαγωγή στις δοσολογικές μορφές για τη χορήγηση φαρμάκων part I

2η

Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία

Εισαγωγή στις δοσολογικές μορφές για τη χορήγηση φαρμάκων part II

3η

Καχριμάνης Κυριάκος

Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία

Σύγχρονες τεχνικές μορφοποίησης για την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας Ι

4η

Καχριμάνης Κυριάκος.

Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία

Σύγχρονες τεχνικές μορφοποίησης για την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας ΙΙ

5η

 

Φατούρος  Δημήτριος,

 Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

 

Θεωρία

Καινοτόμα συστήματα φαρμάκων για διαδερμική, οφθαλμική, παρειακή, ρινική, πνευμονική και στοματική χορήγηση

6 η

Φατούρος  Δημήτριος,

 Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία

Καινοτόμα συστήματα φαρμάκων για διαδερμική, οφθαλμική, παρειακή, ρινική, πνευμονική και στοματική χορήγηση

7

Καραβασίλη Χριστίνα MSc, PhD Φαρμ. Τεχνολογία ΑΠΘ

Θεωρία,

Νανοτεχνολογικά συστήματα χορήγησης φαρμάκων από διαφορετικές οδούς

8 η

Φατούρος  Δημήτριος,

 Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

 

Καραβασίλη Χριστίνα MSc, PhD Φαρμ. Τεχνολογία ΑΠΘ

Θεωρία,

Αρχές παρασκευής νανοσωματιδίων για φαρμακευτικά βιολογικά προϊόντα

9 η

Καραβάς   Ευάγγελος

Phd. Πρόεδρος ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ

Vice President of Research & Industrial Operations and Director

Θεωρία

Εφαρμογή πολυμερικών βιοϋλικών για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακοτεχνικών μορφών

10

Νικολακάκης Ιωάννης

Καθηγ. Φαρμ. Τεχνολ.  ΑΠΘ

Θεωρία

Χαρακτηρισμός φαρμακευτικών ουσιών και εκδόχων

 Συνεκτικές κόνεις

11 η

Ιωάννης Παρθενιάδης, MSc, candidate PhD , Φαρμ. Τεχνολογία ΑΠΘ

Εργαστήρια

Συμπιεστότητα κόνεων

12 η

Χρήστος Γιουμουξουζης, MSc, PhD, Φαρμ. Τεχνολογία ΑΠΘ

Θεωρία/Επίδειξη

Παρασκευή στερεών φαρμακομορφών με την χρήση Προσθετικής Κατασκευής (Τρισδιάστατης Εκτύπωσης) και μέθοδοι φυσικοχημικού ελέγχου τους.

13η

Γεώργιος Κ. Ελευθεριάδης, MSc, PhD, Φαρμ. Τεχνολογία ΑΠΘ

Θεωρία,

Επίδειξη

Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων χορήγησης φαρμάκων, με ταυτόχρονη χρήση των τεχνολογιών δισδιάστατης (2D) και τρισδιάστατης (3D) εκτύπωσης

14η

Αργυρός Ορέστης PhD, Υπεύθυνος έργων καινοτόμων φαρμάκων, Pharmathen

Θεωρία

Παραγωγή Βιοτεχνολογικών Φαρμάκων σε βιομηχανική κλίμακα

15η

Πεπονάκη Χαρούλα MSc, Διευθύντρια Μεταφοράς Τεχνολογίας, Pharmathen

Θεωρία

Προσαρμογή της παραγωγής παρτίδων προϊόντων από εργαστηριακή σε βιομηχανική κλίμακα

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεωρία

Γραπτές Εξετάσεις

0%

Εργασίες Μαθήματος

0%

Σχετική Βιβλιογραφία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, AULTON, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (4Η ΕΚΔ.)

Συγγραφέας: MICHAEL E. AULTON , KEVIN M.G. TAYLOR

Επιμέλεια: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ , ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ

ISBN:9789605832162

Link

Scroll to Top