ΠΜΣ-005: Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση-Διασφάλιση Ποιότητας

Σκοπός/Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις πάνω σε θέματα που σχετίζονται με ενόργανες μεθόδους ανάλυσης και εφαρμογής τους για τον ποσοτικό προσδιορισμό API σε φαρμακευτικά σκευάσματα.

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί: να αναπτύξουν μέθοδο ποιοτικού ποσοτικού προσδιορισμού δύο ή τριών ουσιών με UV και να την εφαρμόσουν σε φαρμακευτικά σκευάσματα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος, αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Ενόργανες διαχωριστικές τεχνικές στην Φαρμακευτική Ανάλυση
 2. Μελέτη επίδρασης της εκλουστικής ισχύος διαλυτών, θερμοκρασίας στήλης και της ταχύτητας ροής στο διαχωρισμό παρακεταμόλης- καφεΐνης στη χρωματογραφία υγρού
 3. Προσδιορισμός περιεκτικότητας παρακεταμόλης και καφεΐνης σε αναβράζοντα δισκία με χρωματογραφία υγρού
 4. Προσδιορισμός περιεκτικότητας φουροσεμίδης σε δισκία με χρωματογραφία υγρού. Έλεγχος ομοιομορφίας περιεχομένου. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων
 5. Προσδιορισμός περιεκτικότητας βακλοφαίνης (baclofen) σε δισκία με χρωματογραφία υγρού (HPLC)
 6. Θεωρία Φασματομετρίας Μαζών
 7. Θεωρία Χρωματογραφικών στηλών
 8. Φασματομετρία μάζας φυσικών προϊόντων (ESI-MS APCI-MS σε φλαβονοειδή και γλυκοσιδικά παράγωγά τους, ταννίνες, προκυανιδίνες, ιριδοειδή, σαπωνίνες, αλκαλοειδή). Αέριος Χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μάζας στην ανάλυση αιθερίων ελαίων, λιπαρών οξέων, και αλκαλοειδών
 9. Προσδιορισμός δραστικής με ESI-LC/MS (positive/negative mode).
 10. Μέθοδοι καθαρισμού δείγματος, Εκχύλιση, Εκχύλιση Στερεάς Φάσης (SPE)
 11. Επικύρωση αναλυτικών μεθόδων: στόχοι του method validation, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα του validation για να θέσουμε το σωστό system suitability, forced degradation studies και πώς συντελούν στην επικύρωση, νέα τάση στην επικύρωση μεθόδων σύμφωνα με τα QbD guidelines
 12. Χημική ανάλυση φαρμακευτικών συστατικών και πρώτων υλών
 13. Χημική ανάλυση δραστικών ουσιών σε βιολογικά δείγματα – Βιοανάλυση και Προκατεργασία δείγματος. Μέθοδοι καθαρισμού δείγματος, Εκχύλιση, Εκχύλιση Στερεάς Φάσης (SPE)

Υπεύθυνος Μαθήματος

Διδάσκοντες

Βοηθοί Διδασκαλίας

Οργάνωση Μαθήματος

ECTS: 8

Διαλέξεις: 9
Εργαστηριακή άσκηση: 5

Φόρτος Εργασίας

200 – 240 ώρες
Διαλέξεις/Εργαστήρια: 70 ώρες
Προσωπική προσπάθεια: 130 ώρες

Διαλέξεις Μαθήματος

εβδομάδα

Διδάσκοντες

Μορφή διδασκαλίας

Περιγραφή διδακτικής ενότητας

 

1η

Ζαχαρής Κων/νος

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης, ΑΠΘ

Θεωρία

Ενόργανες διαχωριστικές τεχνικές στην Φαρμακευτική Ανάλυση (Part I)

 

2η

Ζαχαρής Κων/νος

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης, ΑΠΘ

Θεωρία

Ενόργανες διαχωριστικές τεχνικές στην Φαρμακευτική Ανάλυση (Part ΙI)

 

3η

Ζαχαρής Κων/νος

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης, ΑΠΘ

Εργαστήριο

 

Εξοικείωση λειτουργίας οργάνου HPLC- Μελέτη επίδρασης της εκλουστικής ισχύος διαλυτών, θερμοκρασίας στήλης και της ταχύτητας ροής στο διαχωρισμό παρακεταμόλης-καφεΐνης .

 

4η

Ζαχαρής Κων/νος

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης, ΑΠΘ

Εργαστήριο

Προσδιορισμός περιεκτικότητας παρακεταμόλης και καφεΐνης σε αναβράζοντα δισκία με χρωματογραφία υγρού

 

5η

Ζαχαρής  Κων/νος

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης, ΑΠΘ

Εργαστήριο

Προσδιορισμός περιεκτικότητας φουροσεμίδης σε δισκία με χρωματογραφία υγρού. Έλεγχος ομοιομορφίας περιεχομένου. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων

 

6η

Ζαχαρής  Κων/νος

Αναπλ. Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης, ΑΠΘ

Εργαστήριο

Προσδιορισμός προσμίξεων συγγενούς δομής σε δραστική κιτρικής σιλδεναφίλης ((επεξεργασία αποτελεσμάτων)

 

7η

Μαρκοπούλου Αικ.

Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης

Θεωρία

Θεωρία Χρωματογραφικών στηλών (part I)

 

8η

Μαρκοπούλου Αικ.

Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης

Θεωρία

Θεωρία Χρωματογραφικών στηλών (part II)

 

9η

Μαρκοπούλου Αικ.

Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης

Θεωρία

Θεωρία Φασματομετρίας Μαζών (part I)

Μέθοδοι καθαρισμού δείγματος, Εκχύλιση, Εκχύλιση Στερεάς Φάσης (SPE)

 

10η

 

Μαρκοπούλου Αικ.

Καθηγ. Φαρμ. Ανάλυσης

Θεωρία

Θεωρία Φασματομετρίας Μαζών (part II)

Μέθοδοι καθαρισμού δείγματος, Εκχύλιση, Εκχύλιση Στερεάς Φάσης (SPE)

 

11η

Κούσκουρα Μαρία, MSc, PhD Φαρμ. Ανάλυση, ΑΠΘ

Θεωρία

Χημική ανάλυση δραστικών ουσιών σε βιολογικά δείγματα – Βιοανάλυση και Προκατεργασία δείγματος

 

12η

 

Μανούση Ναταλία, MSc, PhD, Αναλυτική Χημεία ΑΠΘ

Θεωρία

Σύγχρονες τεχνικές προκατεργασίας δείγματος

                         

 

 

13η

 

Μανούση Ναταλία, MSc, PhD Αναλυτική Χημεία ΑΠΘ

Εργαστήριο

Επίδειξη οργάνου. Προσδιορισμός δραστικής με   ESI-LC/MS (positive/negative mode )

 

14η

Καυκάλα  Στέλλα, MSc, cPhD, Analytical Development Director, Genepharm

Θεωρία

Επικύρωση αναλυτικών μεθόδων

– στόχοι του method validation

– πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα αποτελέσματα του validation για να – forced degradation studies και πώς συντελούν στην επικύρωση

 

15η 

Κούσκουρα Μαρία

MSc, PhD Φαρμ. Ανάλυση, ΑΠΘ

Θεωρία

Χημική ανάλυση φαρμακευτικών APIs και πρώτων υλών

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Θεωρία/Εργαστήριο*

 

Γραπτές Εξετάσεις

0%

Εργαστηριακές Ασκήσεις

0%

Σχετική Βιβλιογραφία

Εισαγωγή στη Φαρμακευτική Αναλυτική Χημεία (2η εκδ)

Συγγραφέας: Stig Pedersen-Bjergaard, Bente Gammelgaard, Trine Gronhaug Halvorsen

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κ. Ζαχαρής, Αικατερίνη Κ. Μαρκοπούλου

ISBN: 9789605836061

Link

Scroll to Top