Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία ΠΜΣ

Δαλαβίτσου Αντωνία

e:  industrial.pharmacy.pms@gmail.com

Αλμπάνη Σοφία : Τιμολόγια, υπεύθυνη δημοσιότητας

Ντόρκου Μαριάννα :Υπεύθυνη προγράμματος

Καμάρης Γεώργιος: Οικονομική διαχείριση, συντονισμός λειτουργίας

Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ​

Μητροκανέλος Κωνσταντίνος

Διοικητικός Υπάλληλος

t: 2310 997633

Γραφείο: 406

e: kmitroka@pharm.auth.gr

Πετκάρης Γεώργιος

Διοικητικός Υπάλληλος

t: 2310 997633

Γραφείο:406

e: gpet@pharm.auth.gr

Συμεωνίδου Κωνσταντία

Προϊσταμένη Γραμματείας

t: 2310 997613

Γραφείο: 406

e: tsymeoni@pharm.auth.gr

Scroll to Top