Τελετουργικό Αποφοίτησης​

Το τελετουργικό αποφοίτησης/ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών, πραγματοποιείται παράλληλα  (στην ίδια αίθουσα, την ίδια μέρα και ώρα) με το αντίστοιχο  των πτυχιούχων Προπτυχιακών Σπουδών (Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ, Άρθρο 14, άρθρο 223 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Ν. 4957/2022). Σύμφωνα με το τελετουργικό, ο μεταπτυχιακός φοιτητής με την καλύτερη (εκ των παρευρισκόμενων) βαθμολογία θα διαβάσει τον όρκο ενώ οι υπόλοιποι τον παρακολουθούν δια ανατάσεως της χειρός. Ακολουθούν  ομιλίες από τον/την αντιπρύτανη, πρόεδρο του Τμήματος και τον αριστούχο μεταπτυχιακό φοιτητή.

Διαδικασία αποπεράτωσης φοίτησης

Τα έντυπα που πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε πριν την ορκωμοσία είναι :

  • Αίτηση ορκωμοσίας ( site ΠΜΣ: Σχετικά με το μεταπτυχιακό-χρήσιμα έντυπα)
  • Κατάθεση Ακαδημαϊκής ταυτότητας ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας
  • Βεβαίωση περί λογοκλοπής ( site ΠΜΣ: Σχετικά με το μεταπτυχιακό-χρήσιμα έντυπα)
  • Βεβαίωση Βιβλιοθήκης για κατάθεση διπλωματικής (η διαδικασία περιγράφεται στο site: Πρόγραμμά Σπουδών -Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία
  • 2 έντυπα των διπλωματικών εργασιών και ένα αποθηκευμένο σε cd ή USB stick

 

Τα έντυπα που πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του ΑΠΘ  είναι :

  • Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΜΣ το οποίο θα σας σταλεί διαδικτυακά μετά από επικοινωνία με τη γραμματεία

 

Scroll to Top