Δομή Προγράμματος

Η ύλη των μαθημάτων είναι ορθολογικά κατανεμημένη και περιλαμβάνει:

  1. Ώρες θεωρητικής διδασκαλίας.
  2. Ώρες εργαστηριακής άσκησης.
  3. Ώρες για την προετοιμασία γραπτής εργασίας, ή προφορικής παρουσίασης.
  4. Ώρες που απαιτούνται για την προετοιμασία και συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις.
  5. Ώρες για την ολοκλήρωση άλλων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα του μαθήματος.

Συγκεκριμένα η ολοκλήρωση και απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου του προγράμματος Βιομηχανική Φαρμακευτική γίνεται μετά το πέρας του τρίτου (3ου) εξαμήνου και τη συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.

Πρόγραμμα μαθημάτων

Οι διαλέξεις των μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών ασκήσεων, των φροντιστηρίων καθώς και των προσομοιώσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προγραμματίζονται απογευματινές ώρες κατά το χειμερινό και εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Η εξεταστική περίοδος ορίζεται κατά την ολοκλήρωση των διαλέξεων των μαθημάτων.

Scroll to Top