ΠΜΣ-008: Στρατηγικές προώθησης (marketing) και πώλησης του Φαρμάκου

Σκοπός/Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές βασικές αρχές του marketing, της οργάνωσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας, των βασικών γνώσεων των επιχειρησιακών ικανοτήτων, της αποτελεσματικής οργάνωσης έργων στην φαρμακευτική βιομηχανία και της δημιουργίας αναφοράς των αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος, αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  1. Βασικές Αρχές Φαρμακευτικού Marketing.
  2. Η επιχειρηματική ανάπτυξη στη Φαρμακοβιομηχανία- δημιουργία αξίας και διαχείριση χαρτοφυλακίου.
  3. Εξελίξεις των επιχειρησιακών μοντέλων στην Φαρμακευτική
    Βιομηχανία
  4. Επιχειρησιακά μοντέλα στην μετα Covid εποχή.
  5. Ο ρόλος του Ιατρικού Επισκέπτη στη σύγχρονη φαρμακευτική αγορά.
  6. Ο ρόλος της διαλειτουργικής συνεργασίας στην επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων υγείας.
  7. Εργαλεία marketing στο νέο φαρμακευτικό περιβάλλον

Υπεύθυνος Μαθήματος

Διδάσκοντες

Οργάνωση Μαθήματος

ECTS: 6

Διαλέξεις: 9

Φόρτος Εργασίας

150 – 180 ώρες
Διαλέξεις/Εργαστήρια: 53 ώρες
Προσωπική προσπάθεια: 97 ώρες

Διαλέξεις Μαθήματος

 

εβδομάδα

Διδάσκοντες

Μορφή διδασκαλίας

Περιγραφή διδακτικής ενότητας

Βασιλόπουλος Γεώργιος, PhD,

 Γενικός Διευθυντής Galenica SA

Θεωρία

 

Φιλοσοφία και ιδιαιτερότητες της Φαρμακευτικής

Βασιλόπουλος Γεώργιος, PhD,

 Γενικός Διευθυντής Galenica SA

Θεωρία

Ηθική και δεοντολογία της φαρμακευτικής επιχειρηματικότητας

Αρχές φαρμακοοικονομίας και κανονιστικό περιβάλλον (market access)

Μιχάλης Μιχαλέρης,  Marketing Science Manager, Novartis Hellas 

Θεωρία

Βασικές Αρχές Φαρμακευτικού Marketing

Βασιλείου Κωνσταντίνος, Επικ. Καθ.

Φαρμακευτικού Marketing, Π.Πατρών

Θεωρία

Φαρμακευτικό  marketing Part I

Βασιλείου Κωνσταντίνος, Επικ. Καθ.

Φαρμακευτικού Marketing, Π.Πατρών

Θεωρία

Φαρμακοοικονομία

Σπύρος Κίντζιος, Business Development Manager, Uni-Pharma 

Θεωρία

Η επιχειρηματική ανάπτυξη στη Φαρμακοβιομηχανία- δημιουργία αξίας και

διαχείριση χαρτοφυλακίου»

Κουλορίδας Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής Fagron Hellas   Bpharm, MsC, MRpharmS, Clinical Pharmacist, GMP auditor,candidate PhD

Θεωρία

Η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Πραγματικότητα για τα Γαληνικά σκευάσματα

8η

Ιωαννίδης Χαράλαμπος,  Brand Manager Oncology/Hematology Sandoz

Θεωρία

Εργαλεία marketing στο νέο φαρμακευτικό περιβάλλον

Μύτιλης Θωμάς,  Patient Journey Partner, Roche

Θεωρία

Ο ρόλος του Ιατρικού Επισκέπτη στη σύγχρονη φαρμακευτική αγορά

Ο ρόλος της διαλειτουργικής συνεργασίας  στην επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων υγείας

10η

Εξέταση μαθήματος

Γραπτές Εξετάσεις

0%

Εργασίες Μαθήματος

0%

Σχετική Βιβλιογραφία

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Γ Εκδοση

Συγγραφέας:ΣΙΩΜΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ISBN:9789603519393

Link

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Συγγραφέας:Armstrong Gary, Kotler Philip

Επιμέλεια: Μάρω Βλαχοπούλου

ISBN:9789604582044

Link

Οι αρχές και η πρακτική του μάρκετινγκ

Συγγραφέας: Ellis-Chadwick Fiona, Jobber David

Επιμέλεια: Σαμαντά Ειρήνη, Ρηγόπουλος Κωνσταντίνος

ISBN:9789600240504

Link

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Συγγραφέας: Dhruv Grewal, Michael Levy

Επιμέλεια: Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου, Θωμάς Α. Φωτιάδης

ISBN: 9789605863807

Link

Μάρκετινγκ Και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Συστημική Προσέγγιση

Συγγραφέας: Βασιλείου Κωνσταντίνος , Κωνσταντόγλου Α. Αγγελική , Φωλίνας  Δημήτρης , Φωτιάδης Α. Θωμάς

ISBN: 9789925576968

 

Scroll to Top