Φροντίδα για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων

Η επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών ενός μεταπτυχιακού αποτελεί τον καθρέφτη της επιτυχίας του. Το ΠΜΣ ‘βιομηχανική φαρμακευτική παρέχει μόρφωση και εξειδίκευση αποσκοπώντας στην απορρόφηση των σπουδαστών του στην αγορά εργασίας. Το 100% των αποφοίτων μας απασχολούντε σήμερα σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η επαφή του προγράμματος ειδικά με τους συνεργάτες της Φαρμακοβιομηχανίας είναι συνεχής, με βασικό στόχο να συγκροτήσει έναν ενδιάμεσο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και της βιομηχανίας φαρμάκου. Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι η εμβάθυνση των παρεχόμενων γνώσεων, η σύνδεση επαγγελματικών αναγκών και διδασκαλίας, η μύηση των φοιτητών στην έρευνα και η εξασφάλιση της μελλοντικής τους απασχόλησης στη Φαρμακευτική Βιομηχανία .

questionnaire, customer, examining-2834264.jpg
Scroll to Top