ΠΜΣ-007: Κανονιστικό πλαίσιο εγκρίσεως Φαρμάκων και κλινικών μελετών

Σκοπός/Στόχοι Μαθήματος

Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να κατανοήσουν οι μαθητές το κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανάπτυξης νέων φαρμάκων, να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες που αναφέρονται στο πρώιμο εργαστηριακό επίπεδο ανακάλυψης, την προκλινική και κλινική αξιολόγηση με την εκτέλεση κλινικές δοκιμές και την υποβολή φακέλου, την άδεια κυκλοφορίας, τη φαρμακοεπαγρύπνηση και τη φαρμακοεπιδημολογία.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στα πλαίσια του μαθήματος, αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. Ευρωπαϊκό και ελληνικό φαρμακευτικό δίκαιο. Σημαντικές πτυχές του κανονιστικού πλαισίου της έγκρισης και κυκλοφορίας των φαρμάκων
 2. Γενικές απαιτήσεις φακέλων, ειδικές απαιτήσεις ανά κατηγορία Βιοομοειδή (Biosimilars) και Ορφανά φάρμακα Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, ΗΤΑ (Health Technology Assessment).
 3. Φαρμακοεπαγρύπνηση: ρυθμιστικό πλαίσιο και ανάπτυξη φαρμάκων
 4. Περιεχόμενα φακέλου κατάθεσης στον ΕΟΦ με έμφαση σε αναλυτικά δεδομένα .Dossier sections (modules and sections) .Brief presentation of sections .32P22 (dissolution development, justification for method vs compendial, similarities, biowaivers, BCS, .specification of disso–reflection and discriminatory) .32P51: specifications (importance, correlation to GMP principles) .32P52: methods .32P53: method validations and stress (conclusions of stress for the specified impurities) .32P56: justification of specifications-imps wrt stress .P8: stability (design, conditions, in-use stability, Q1E: extrapolation & statistical analysis, photostability) .S-part
 5. Ποιοτικός Έλεγχος στην φαρμακευτική βιομηχανία: Κανονιστικό πλαίσιο
  Κατηγορίες αναλύσεων (routine testing, process validation, cleaning validation, analytical method validation/verification, stability studies) Μεταφορές αναλυτικών μεθόδων Ακεραιότητα δεδομένων (data integrity) στο εργαστήριο Εσωτερικές & εξωτερικές επιθεωρήσεις στον Ποιοτικό Έλεγχο)
 6. Κανόνες καλής παραγωγής GMP. Σκοπός και αρχές του GMP, με ιδιαίτερη έμφαση στην ακεραιότητα των δεδομένων(από σκοπιά βιομηχανίας)
 7. Εισαγωγή στη Φαρμακοεπιδημιολογία – Μεθοδολογία
 8. Φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες – Παραδείγματα ανάπτυξης και αξιολόγησης της χρήσης εγκεκριμένων φαρμάκων
 9. Διαμόρφωση φακέλου κατάθεσης στον ΕΟΦ

Υπεύθυνος Μαθήματος

Διδάσκοντες

Οργάνωση Μαθήματος

ECTS: 6

Διαλέξεις: 10

Φόρτος Εργασίας

150 – 180 ώρες

Διαλέξεις/Εργαστήρια: 53 ώρες

Προσωπική προσπάθεια: 97 ώρες

Διαλέξεις Μαθήματος

 

εβδομάδα

Διδάσκοντες

Μορφή διδασκαλίας

Περιγραφή διδακτικής ενότητας

1η 

 

Τζίβα  Έφη  

Καθηγ. Νομικής ΑΠΘ

Θεωρία

Ευρωπαϊκό και ελληνικό φαρμακευτικό δίκαιο. Σημαντικές πτυχές του κανονιστικού πλαισίου της έγκρισης και κυκλοφορίας των φαρμάκων

2η 

Προδρόμου Σοφία

Χημικός, MSc, cPhD

Center for Digital Innovation Phizer

Θεωρία

Drug Development and discovery, Good clinical practice for clinical trials, Diversity in Clinical trials, Pediatric Research – Pediatric Clinical Operations

3η

 

Βιζιριανάκης Ιωάννης

Αναπλ. καθ. Φαρμακολογίας, ΑΠΘ

Θεωρία

Φαρμακοεπαγρύπνηση: ρυθμιστικό πλαίσιο και ανάπτυξη φαρμάκων

4η 

Παπαθεοφάνη  Ιωάννα 

Senior Manager Quality Technical Support Chemist BS, RQAP GLP

Rafarm S.A.

Θεωρία

Κανόνες καλής παραγωγής GMP. Σκοπός και αρχές του GMP, με ιδιαίτερη έμφαση στην ακεραιότητα των δεδομένων(από σκοπιά βιομηχανίας)

5η

Γιαννάκου Στεργιανή,Inspections Department, Division of Production & Distribution Control, National Organization for Medicines

Θεωρία

Κανόνες Καλής Παραγωγής – Good Manufacturing Practices: Συστημική Προσέγγιση – Κανονιστική συμμόρφωση – Πρακτική εφαρμογή (Part I)

6η

Γιαννάκου Στεργιανή,Inspections Department, Division of Production & Distribution Control, National Organization for Medicines

Θεωρία

Κανόνες Καλής Παραγωγής – Good Manufacturing Practices: Συστημική Προσέγγιση – Κανονιστική συμμόρφωση – Πρακτική εφαρμογή (Part II)

7η

 

Μωραΐτη Αικατερίνη 

Φαρμακοποιός, PhD.

 τ. Διευθύντρια Αξιολόγησης ΕΟΦ,

 μέλος των CHMP , COMP, ΕΜΑ.

Θεωρία


Γενικές απαιτήσεις φακέλων, ειδικές απαιτήσεις ανά κατηγορία Βιο-ομοειδή (Biosimilars) και Ορφανά φάρμακα Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, ΗΤΑ (Health Technology Assessment)

Part  I

8η

Μωραΐτη Αικατερίνη 

Φαρμακοποιός, PhD.

 τ. Διευθύντρια Αξιολόγησης ΕΟΦ,

 μέλος των CHMP , COMP, ΕΜΑ.

Θεωρία


Γενικές απαιτήσεις φακέλων, ειδικές απαιτήσεις ανά κατηγορία Βιο-ομοειδή (Biosimilars) και Ορφανά φάρμακα Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας, ΗΤΑ (Health Technology Assessment)

Part  ΙI

9η

Καυκάλα  Στέλλα, MSc, cPhD, Analytical Development Director, Genepharm

Θεωρία

“Περιεχόμενα φακέλου  κατάθεσης στον ΕΟΦ με έμφαση σε αναλυτικά δεδομένα ” :

-Dossier sections (modules and sections)

 

10η

Παπανικολάου Νίκος

Head of Quality Operations Dept.

Boehringer Ingelheim

 

Θεωρία

Ποιοτικός Έλεγχος στην φαρμακευτική βιομηχανία: α)Κανονιστικό πλαίσιο β)Κατηγορίες αναλύσεων (routine testing, process validation, cleaning validation, analytical method validation/verification, stability studies), γ)Μεταφορές αναλυτικών μεθόδων δ)Ακεραιότητα δεδομένων (data integrity) στο εργαστήριο ε)Εσωτερικές & εξωτερικές επιθεωρήσεις στον Ποιοτικό Έλεγχο

11η

Κοντογιώργης Χρήστος,

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Θεωρία

Εισαγωγή στη Φαρμακοεπιδημιολογία – Μεθοδολογία

12η

Κοντογιώργης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.  

Θεωρία

Φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες – Παραδείγματα ανάπτυξης και 
> αξιολόγησης της χρήσης εγκεκριμένων φαρμάκων

13η

Νικολέτα Μουταφίδου, Professionals Programme, European Patent Office

Θεωρία

Διαμόρφωση φακέλου κατάθεσης στον ΕΟΦ

14η

Νικολέτα Μουταφίδου, Professionals Programme, European Patent Office (

Θεωρία

Διαμόρφωση φακέλου κατάθεσης στον ΕΟΦ

 

Εξέταση μαθήματος

Γραπτές Εξετάσεις

0%

Σχετική Βιβλιογραφία

  •  
  •  
   
Scroll to Top