Συμβουλευτική και καθοδήγηση

Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρως τη προσπάθεια που κάνεις και στέκεται δίπλα σου σε ότι χρειαστείς. Η συντονιστική επιτροπή, οι διδάσκοντες καθώς και το προσωπικό της γραμματειακής υποστήριξης είναι πάντα διαθέσιμα για να σου λύσουν κάθε απορία. 

Διαχείριση παραπόνων

Σε περίπτωση που θέλεις να εκφράσει τη δυσχέρεια ή την ένσταση σου για οποιοδήποτε θέμα, δίνεται η δυνατότητα ειδικού αιτήματος στη πενταμελή Σ.Ε. του μεταπτυχιακού, η οποία με τη σειρά της αποφασίζει και απαντά στο αίτημα του φοιτητή. 

Μπορείς να υποβάλλεις γραπτώς το αίτημα σου στην γραμματεία του προγράμματος και έπειτα θα ενημερωθείς άμεσα για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Μπορείς να συμβουλευτείς τον κανονισμό λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων. 

Ακαδημαϊκός σύμβουλος

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται στις αρχές του 2ου εξαμήνου ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου μόνο στα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ως ακαδημαϊκός σύμβουλος ενός φοιτητή αναλαμβάνει το μέλος ΔΕΠ που παράλληλα έχει και τον ρόλο του επιβλέποντα καθηγητή για την εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής του. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι σε επικοινωνία με τον/την Διευθυντή/ντρια  του ΠΜΣ και την πενταμελή συντονιστική επιτροπή προκειμένου να επιλύουν οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενός μεταπτυχιακού φοιτητή παραμένει ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών.  Ο συντονισμός των Ακαδημαϊκών Συμβούλων γίνεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ.

Scroll to Top